Flag of Wales

CYMRAEG ( Welsh )

Spoken by 509,000 people in Wales, Great Britain.
Linguistic Lineage for Welsh
United Kingdom

Welsh tile

Medium size image (91KB) - Large image (205KB)

A 1988 version

Ein Tad yn y nefoedd,
sancteiddier dy enw;
deled dy deyrnas;
gwneler dy ewyllys,
ar y ddaear fel yn y nef.
Dyro inni heddiw ein bara beunyddiol,
a maddau inni ein troseddau,
fel yr ym ni wedi maddau i'r rhai a droseddodd yn ein herbyn;
a phaid 'n dwyn i brawf,
ond gwared ni rhag yr Un drwg.
Oherwydd eiddot ti yw'r deyrnas a'r gallu a'r gogoniant am byth. Amen.

Source: The 1988 Welsh Bible
Contributed by Iain hAnnaidh - E-mail iain_o_hannaidh@hotmail.com

Another version - 1972

Lord's Prayer

Source: "A Panorama of Indo-European Languages" by W.B. Lockwood, M.A., D. Litt., London, 1972
Contributed by Harold Lush - E-mail rom@netnitco.net

Another version - 1936

Lord's Prayer

Source: " PATER HEMON ('Our Father') - 63 versions of the Lord's Prayer in 41 Languages Ancient and Modern, with historical and linguistic notes by Paul D. Hugon", Leon R. Ervin, Publisher, Los Angeles, California, 1936.

Another version - 1905

Lord's Prayer

Source: "The LORD'S PRAYER in Five Hundred Languages comprising the leading languages and their principal dialects throughout the world with the places where spoken - with a preface by Reinhold Rost, C.I.E, LL.D., PH.D.", Gilbert & Rivington Limited, London, 1905.

Another version - 1884

Lord's Prayer

Source: "The Lord's Prayer in the Principal Languages, Dialects and Versions of the World, printed in Type and Vernaculars of the Different Nations, compiled and published by G.F. Bergholtz", Chicago, Illinois, 1884.

Another version - 1883

Lord's Prayer

Source: "THE LORD'S PRAYER In Many Tongues, containing all the principal languages spoken in Europe, Asia, Africa and America.", Henry Blacklock &Co., London, 1883.

Another version - 1870

Lord's Prayer

Source: "ORATIO DOMINICA in CCL (250) linguas versa et CLXXX (180) characterum formis vel nostratibus vel peregrinis expressa, curante Petro Marietti, equite typographo pontificio, socio administro typographei S. Consilii De Propaganda Fide" Romae, anno M.DCCC.LXX (1870).

Another version - 1870

Lord's Prayer

Source: "ORATIO DOMINICA in CCL (250) linguas versa et CLXXX (180) characterum formis vel nostratibus vel peregrinis expressa, curante Petro Marietti, equite typographo pontificio, socio administro typographei S. Consilii De Propaganda Fide" Romae, anno M.DCCC.LXX (1870).

Another version - 1869

Lord's Prayer

Source: "Our Lord's prayer in one hundred different languages" by S. Apostolides, London, 1869.

Another version - 1713

Lord's Prayer

Source: "ORATIO DOMINICA - Polyglottos, Polymorphos - Nimirum, Plus Centum Linguis, Versionibus, aut Characteribus Reddita & Expressa", Daniel Brown, London, 1713.

Another version - 1620

Ein Tad, yr hwn wyt yn y nefoedd, Sancteiddier dy enw.
Deled dy deyrnas. Gwneler dy ewyllys, megis yn yr nef, felly ar y ddaear hefyd.
Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol
A maddau i ni ein dyledion, fel y maddeuwn ninnau i'n dyledwyr.
Ac nac arwain ni i brofedigaeth; eithr gwared ni rhag drwg.
Canys eiddot ti yw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen.

Source: The 1620 Welsh Bible
Contributed by Iain hAnnaidh - E-mail iain_o_hannaidh@hotmail.com

Another version - 1593

Lord's Prayer

Source: "Specimen quadraginta diversarum atque inter se differentium linguarum & dialectorum; videlicet, Oratio Dominica, totidem linguis expressa. Hieronymus Megiserus.", Francoforti, ex typographe'o Ioannis Spiessij, M.D.XCIII. (1593).

Another 16th century version

Lord's Prayer

Source: "ORATIO DOMINICA - Polyglottos, Polymorphos - Nimirum, Plus Centum Linguis, Versionibus, aut Characteribus Reddita & Expressa", Daniel Brown, London, 1713.

Another 16th century version

Lord's Prayer

Source: "THE LORD'S PRAYER In Many Tongues, containing all the principal languages spoken in Europe, Asia, Africa and America.", Henry Blacklock &Co., London, 1883.

Another 16th century version

Lord's Prayer

Source: "ORATIO DOMINICA in CCL (250) linguas versa et CLXXX (180) characterum formis vel nostratibus vel peregrinis expressa, curante Petro Marietti, equite typographo pontificio, socio administro typographei S. Consilii De Propaganda Fide" Romae, anno M.DCCC.LXX (1870).

Another ancient version

Lord's Prayer

Source: "The LORD'S PRAYER in Five Hundred Languages comprising the leading languages and their principal dialects throughout the world with the places where spoken - with a preface by Reinhold Rost, C.I.E, LL.D., PH.D.", Gilbert & Rivington Limited, London, 1905.

Hail Mary! - 1936

Hail Mary

Source: "AVE MARIA", Commissariat of the Holy Land, Franciscan Monastery, Washington, DC, 1936.

Hail Mary! - 1931

Hail Mary

Source: "AVE MARIA in 404 lingue", Ordine Equestro del San Sepolcro di Gerusalemme, Milano, 1931.
Contributed by David G. Landsnes, MD - E-mail dgwlmd@superlink.net

Hail Mary!

Henffych well, Mair,
llawn o ras;
yr Arglwydd sydd gyd thi;
bendigedig wyt ti ym mhlith merched,
a bendigedig yw Ffrwyth dy groth di Iesu.

Sanctaidd Fair, Mam Duw,
gwedda drosom ni pechaduriaid yr awr hon,
ac yn awr ein hangeu.
Amen.

Contributed by David G. Landsnes, MD - E-mail dgwlmd@superlink.net

Sign of the Cross

Yn enw'r Tad, a'r Mab, a'r Ysbryd Gln
Amen.

Contributed by Iain hAnnaidh - E-mail iain_o_hannaidh@hotmail.com

The Fatima Prayer

Arglwydd Iesus, maddau inni ein pechodau,
achuba ni o danau yr Uffern
ac arweina ysbrydau i gyd i'r Nefoedd yn enwedig
y rheiny sydd eisiau dy drugaredd yn fwyaf.
Amen.

Contributed by Michael Collis - E-mail michael.collis@ntlworld.com

SECTION INDEX CONVENT OF PATER NOSTER CHRISTUS REX

© Copyright Christus Rex, Inc.