Flag of Azerbaijan Flag of Iran

TALYSH ( Talesh, Talish, Talyshi )

Spoken by over 800,000 people on the Caspian coast of Azerbaijan and 114,550 people in northwest Gilan Province of Iran.
Language map of Azerbaijan
Linguistic Lineage for Talysh
Azerbaijan - Iran

Çəmə Pə

Ya osmoni Pə
bıdə Iştı nomi mığəddəs bığəton
bıdə Iştı podşoəti bo
bənə osmoni dınyo dimisən ıştı extiyor bıbu.
Çəmə ha rujnə nuni bəmə bıdə.
Çəmə qınon bəmə bıbaxş, çoknə ki əmə ıştə ğarzxon bağıştəmiş kardəmon
iyən əməni bə imtıhan məkəş, əncəx bevəciətiku bıroxon
(Podşoəti, ğıdrət iyən izzət əbədiyən Iştıne)
Amin.

Contributed by Irada Piriyeva and Mr. Michel Malherbe, chief editor of "Parlons..." collection at Harmattan publishing house, Paris, France. - E-mail clubkievmm@aol.com

Another version

Зəmə Xıdo

Ya osmoni Xıdo
bıdə Iştı nomi mığəddəs bığəton
bıdə Iştı podşoəti bo
bənə osmoni dınyo dimisən ıştı extiyor bıbu.
Зəmə ha rujnə nuni bəmə bıdə.
Зəmə qınon bəmə bıbaxş, çoknə ki əmə ıştə ğarzxon bağıştəmiş kardəmon
iyən əməni bə imtıhan məkəş, əncəx bevəciətiku bıroxon
(Podşoəti, ğıdrət iyən izzət əbədiyən Iştıne)
Amin.

Contributed by Irada Piriyeva and Mr. Michel Malherbe, chief editor of "Parlons..." collection at Harmattan publishing house, Paris, France. - E-mail clubkievmm@aol.com

SECTION INDEX CONVENT OF PATER NOSTER CHRISTUS REX

© Copyright Christus Rex, Inc.