Flag of Sweden

SVENSKA ( Swedish, Ruotsi )

Spoken by 7,825,000 people in Sweden.
Linguistic Lineage for Swedish
Sweden

Swedish tile

Medium size image (123KB) - Large image (239KB)

A contemporary version

Vår Fader, du som är i himmelen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket,
din är makten och äran,
i evighet. Amen.

Contributed by Anna Jagell, Blomstigen 3, 424 37 Angered, Sweden

Another modern version

Vår fader, ekumenisk översättning

Vår fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder, liksom vi
har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet.
Amen.

Contributed by Anders Hedström - E-mail Anders.Hedstrom@svenskakyrkan.se

Another version - 1917

Fader vår, 1917 års översättning

Fader Vår, som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja,
såsom i himmelen så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss idag,
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro,
och inled oss icke i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet.
Amen.

Contributed by Anders Hedström - E-mail Anders.Hedstrom@svenskakyrkan.se

Another version

Gud Fader, som är i himmelen
helgat varde ditt namn
tillkomme ditt rike
såsom i himmelen
så ock på jorden
vårt dagliga bröd giv oss idag
och förlåt oss våra synder
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro
och inled oss icke i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo
Ty riket är ditt och makten
och härligheten i evighet
Amen

Contributed by Jeffrey L. Dyer - E-mail jdyer@lincolnberean.org

Another version

Vår fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske,
på jorden så som i himlen.
Ge oss i dag vårt bröd för dagen som kommer.
Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket. Din är makten och äran i evighet.
Amen.

Another version

Fader vår, som är i himmelen!
Helgat varde ditt namn;
tillkomme ditt rike;
ske din vilja
såsom i himmelen så ock på jorden;
vårt dagliga bröd giv oss i dag;
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro;
och inled oss inte i frestelse,
utan fräls oss ifrån ondo
ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet.
Amen.

Another version

Gud Fader, som är i himmelen
helgat varde ditt namn
tillkomme ditt rike
såsom i himmelen
så ock på jorden
vårt dagliga bröd giv oss idag
och förlåt oss våra synder
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro
och inled oss icke i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo
Ty riket är ditt och makten
och härligheten i evighet
Amen

Contributed by Jeffrey L. Dyer - E-mail jdyer@lincolnberean.org

Another version

Vår fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske,
på jorden så som i himlen.
Ge oss i dag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket. Din är makten och äran i evighet.
Amen.

Contributed by Anders Orsander - E-mail anders.orsander@home.se

Another version - 1972

Lord's Prayer
Lord's Prayer

Source: "A Panorama of Indo-European Languages" by W.B. Lockwood, M.A., D. Litt., London, 1972
Contributed by Harold Lush - E-mail rom@netnitco.net

Another version - 1936

Lord's Prayer

Source: " PATER HEMON ('Our Father') - 63 versions of the Lord's Prayer in 41 Languages Ancient and Modern, with historical and linguistic notes by Paul D. Hugon", Leon R. Ervin, Publisher, Los Angeles, California, 1936.

Other versions - 1905

Lord's Prayer
Lord's Prayer

Source: "The LORD'S PRAYER in Five Hundred Languages comprising the leading languages and their principal dialects throughout the world with the places where spoken - with a preface by Reinhold Rost, C.I.E, LL.D., PH.D.", Gilbert & Rivington Limited, London, 1905.

Another version - 1884

Lord's Prayer

Source: "The Lord's Prayer in the Principal Languages, Dialects and Versions of the World, printed in Type and Vernaculars of the Different Nations, compiled and published by G.F. Bergholtz", Chicago, Illinois, 1884.

Another version - 1883

Lord's Prayer

Source: "THE LORD'S PRAYER In Many Tongues, containing all the principal languages spoken in Europe, Asia, Africa and America.", Henry Blacklock &Co., London, 1883.

Another version - 1870

Lord's Prayer

Source: "ORATIO DOMINICA in CCL (250) linguas versa et CLXXX (180) characterum formis vel nostratibus vel peregrinis expressa, curante Petro Marietti, equite typographo pontificio, socio administro typographei S. Consilii De Propaganda Fide" Romae, anno M.DCCC.LXX (1870).

Another version - 1870

Lord's Prayer

Source: "Das Gebet des Herrn in den Sprachen Russlands" ("The Lord's Prayer in the languages of Russia") by Anonymus (Hermann Dalton), St. Petersburg, 1870.
Contributed by Harri Mürk - E-mail hmurk@chass.utoronto.ca

Another version - 1869

Lord's Prayer

Source: "Our Lord's prayer in one hundred different languages" by S. Apostolides, London, 1869.

Another version - 1713

Lord's Prayer

Source: "ORATIO DOMINICA - Polyglottos, Polymorphos - Nimirum, Plus Centum Linguis, Versionibus, aut Characteribus Reddita & Expressa", Daniel Brown, London, 1713.

Another version - 1646

Lord's Prayer

Source: "The Lord's Prayer in the Principal Languages, Dialects and Versions of the World, printed in Type and Vernaculars of the Different Nations, compiled and published by G.F. Bergholtz", Chicago, Illinois, 1884.

Another version - 1593

Lord's Prayer

Source: "Specimen quadraginta diversarum atque inter se differentium linguarum & dialectorum; videlicet, Oratio Dominica, totidem linguis expressa. Hieronymus Megiserus.", Francoforti, ex typographe'o Ioannis Spiessij, M.D.XCIII. (1593).

Another version - 1500

Lord's Prayer

Source: "The Lord's Prayer in the Principal Languages, Dialects and Versions of the World, printed in Type and Vernaculars of the Different Nations, compiled and published by G.F. Bergholtz", Chicago, Illinois, 1884.

Another version - 1300

Lord's Prayer

Source: "The Lord's Prayer in the Principal Languages, Dialects and Versions of the World, printed in Type and Vernaculars of the Different Nations, compiled and published by G.F. Bergholtz", Chicago, Illinois, 1884.

Another version - 13th century

Lord's Prayer

Source: "ORATIO DOMINICA in CCL (250) linguas versa et CLXXX (180) characterum formis vel nostratibus vel peregrinis expressa, curante Petro Marietti, equite typographo pontificio, socio administro typographei S. Consilii De Propaganda Fide" Romae, anno M.DCCC.LXX (1870).

Hail Mary! - 1936

Hail Mary

Source: "AVE MARIA", Commissariat of the Holy Land, Franciscan Monastery, Washington, DC, 1936.

Hail Mary! - 1931

Hail Mary

Source: "AVE MARIA in 404 lingue", Ordine Equestro del San Sepolcro di Gerusalemme, Milano, 1931.
Contributed by David G. Landsnes, MD - E-mail dgwlmd@superlink.net

Hail, Holy Queen!

Himlarnas drottning, moder till all barmhärtighet,
moder till livet, hoppet, hjärtats glädje.
Kvalda vi ropar, Evas förskingrade söner.
Här är Tåredalen med suckar och klagan och långt är till Paradiset.
I din himmel bed med oss på jorden.
Låt oss se ditt ansiktes ljus, som ger oss frid i ångestnatten.
Maria, högt benådad, när vår landsflykt ändas,
låt oss då skåda Jesus som du gav oss.
O ringhet, o höghet, o Guds mor, jungfru Maria.
Bed för oss heliga Guds moder.
Att vi må vara värdiga Kristi löften.

Låt oss bedja; o Gud, din enfödde Son,
har genom sitt liv, sin död och uppståndelse,
förvärvat oss evigt liv.
Vi bedja dig, låt oss, när vi mediterar över mysterierna i Jungfru Marias allra heligaste rosenkrans,
efterfölja dem och uppnå dess löften.
Genom samme Jesus Kristus vår Herre.
Amen.

Contributed by Wolfgang Kuhl - E-mail WKuhl44238@aol.com

The Nicene Creed

The Nicene Creed - Nicenska trosbekännelsen

Jag tror på en enda Gud,
allsmäktig Fader,
Skapare av himmel och jord,
av allt vad synligt och osynligt är;
och på en enda Herre, Jesus Kristus,
Guds enfödde Son,
född av Fadern
före all tid,
Gud av Gud,
ljus av ljus,
sann Gud av sann Gud,
född och icke skapad,
av samma väsen som Fadern,
på honom genom vilken allting är skapat;
som för oss människor
och för vår salighets skull
har stigit ned från himmelen
och tagit mandom genom den helige Ande
av jungfrun Maria
och blivit människa;
som ock har blivit för oss korsfäst
under Pontius Pilatus,
lidit och blivit begraven;
som på tredje dagen har uppstått, efter skrifterna,
och stigit upp till himmelen
och sitter på Faderns högra sida;
därifrån igenkommande i härlighet
till att döma levande och döda,
på vilkens rike icke skall varda någon ände;
och på den helige Ande,
Herren och livgivaren,
som utgår av Fadern och Sonen,
på honom som tillika med Fadern och Sonen
tillbedes och äras
och som har talat genom profeterna;
och på en enda helig, allmännelig och apostolisk kyrka.
Jag bekänner ett enda dop, till syndernas förlåtelse,
och förväntar de dödas uppståndelse
och den tillkommande världens liv.
Amen.

Contributed by Johanna Sundberg, Stockholm, Sweden - E-mail j.sundb@telia.com

Apostles' Creed

Jag tror på Gud,
Fader allsmäktig,
himmelens och jordens skapare.
Jag tror ock på Jesus Kristus,
hans enfödde Son, vår Herre.
Vilken är avlad av den helige Ande,
född av jungfrun Maria,
pinad under Pontius Pilatus,
korsfäst, död och begraven,
nederstigen till dödsriket. På tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda,
uppstigen till himmelen,
sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida,
därifrån igenkommande till att döma levande och döda.
Jag tror ock på den helige Ande.
En helig allmännelig kyrka,
de heligas samfund syndernas förlåtelse,
de dödas uppståndelse och ett evigt liv.
Amen.

Contributed by Wolfgang Kuhl - E-mail WKuhl44238@aol.com

Apostles' Creed

Jag tror på Gud,
Fadern, den allsmäktige,
himlens och jordens skapare,
och på Jesus Kristus,
Guds ende Son,
vår Herre,
som blev avlad av den heliga Anden,
föddes av jungfrun Maria,
led under Pontius Pilatus,
korsfästes, dog och begravdes,
steg ner till dödsriket,
uppstod på tredje dagen från de döda,
steg upp till himlarna,
sitter på Guds, den allsmäktige Faderns,
högra sida
och skall komma därifrån för att döma
levande och döda,
och på den heliga Anden,
en helig, allmännelig kyrka,
de heligas gemenskap,
syndernas förlåtelse,
kroppens uppståndelse
och det eviga livet.

Contributed by Matias Roto - E-mail matias.roto@kolumbus.fi

Glory Be!

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande
såsom det var av begynnelsen,
nu är och skall vara från evighet till evighet.
Amen.

Contributed by Father Aquinas Duffy - E-mail sagart@eircom.net

Sign of the Cross

I Faderns, Sonens, och den Helige Andens namn.
Amen.

Contributed by Wolfgang Kuhl - E-mail WKuhl44238@aol.com

SECTION INDEX CONVENT OF PATER NOSTER CHRISTUS REX

© Copyright Christus Rex, Inc.