SULOHSTI

A constructed language created by Kimberlée Anne-Marie Elisabeth Von Fackenthall-aus-Frohnleiten.

Íza meehtään, jükka üllet tsaivassaumåak,
prëhëtüük ålloon zii netsëmsti,
hëmuloon zii vaajåaktaasti,
tipätoonku zii sahtoomsti mööjåav hamaam päähstä niën kutsti tsaivassaumåak,
hannä meellië tapsti püväjå jåkiipenväästi leepenmë,
dül hannä meelië hteeksti üülhköön,
niën kutsti myyhëki amminaam hteeksti nüüsüülhköön,
Älläsåäk saatsta meehstä kiisåanaaseem,
våa päätsta meehstäki püahståki,
Ümän

Pronunciation chart:
                 Pronounced same as in Finnish-(Suomeksi)

Contributed by Kimberlée Anne-Marie Elisabeth Von Fackenthall-aus-Frohnleiten - E-mail jkvf@adelphia.net

SECTION INDEX CONVENT OF PATER NOSTER CHRISTUS REX

© Copyright Christus Rex, Inc.