S´NÔKE

A constructed language created by Cyril Brosch in 1999.

T´âpâQ´musû, Q´auîajSaj´shejngû,

S´nêhîâlujâletajajkojô.

S´kadêpôQ´âlahajajô, S´thîrâlujîajô,

lîSaj´shejngû, sîüSaj´pâsu.

GajâmejsûQ´ôaS´musobujsîsôa;

üûâpujajâmejsûS´musûnîsî, lîümîsûûâpujûsenîsîkeQsimejsû.

üdajräûnîajâej, barôpajâejSuj´räi. îajô

SECTION INDEX CONVENT OF PATER NOSTER CHRISTUS REX

© Copyright Christus Rex, Inc.