Flag of Am.Samoa Flag of W.Samoa

SAMOAN

Spoken by 200,000 people in Samoa. Also spoken in American Samoa, Fiji, Tonga.
Linguistic Lineage for Samoan
Western Samoa - American Samoa

Samoan tile

Medium size image (113KB) - Large image (161KB)

Another version

Lo matou Tamä e, `o i le lagi,
ia paia lou suafa.
Ia oo mai lou malo.
Ia faia lou finagalo i le lalolagi,
e pei ona faia i le lagi.
Ia e foai mai ia te i matou i le aso nei
a matou mea e 'ai e tatau ma le aso.
Ia e faamagalo ia te i matou i a matou agasala,
e pei o i matou foi ona matou faamagaloina atu
i e ua agaleaga mai ia te i matou.
Aua foi e te ta'ita'iina i matou i le tofotofoga;
a ia e laveai ia i matou ai le leaga.
Auä e ou le malo,
ma le mana, atoa ma le viiga,
E faavavau lava,
Amene.

Another version from Western Samoa

Mataio

9a. O lenei, ia faapea outou ona tatalo:
9b. Lo matou Tama e, o i le lagi, ia paia lou suafa.
10. Ia oo mai lou malo,
ia faia lou finagalo,
i le lalolagi
e pei ona faia i le lagi.
11. Ia e foai mai ia te i matou i le aso nei
a matou mea e ai e tatau ma le aso.
12. Ia e faamagalo ia te i matou i a matou agasala,
e pei o i matou foi ona matou faamagaloina atu
i e ua agaleaga mai ia te i matou;
13. Aua foi e te ta ita iina i matou i le faaosoosoga,
a ia e laveai ia i matou ai le leaga.

Contributed to Paul Stacklin - Pstacklin@hotmail.com
by Jacinta Narieta, Apia, Western Samoa

Hail Mary!

Si o'u alofa Maria
Ua tumu Oe i le kalasia
Ua ia te Oe le Alii
Ua manuia Oe i fafine uma
Ua manuia Oe Iesu le fua o lou Alo.

Maria Paia e,
Le Tina o le Atua
Ia E talosia i matou tagata agasala
I ona po nei
Male itu aso o lo matou oti,
Amene.

Contributed by Nerid Angel Lima - E-mail angellima@xtra.co.nz

Hail Mary!

Hail Mary

Contributed by David G. Landsnes, MD - E-mail dgwlmd@superlink.net

SECTION INDEX CONVENT OF PATER NOSTER CHRISTUS REX

© Copyright Christus Rex, Inc.