Flag of Poland

POLISH ( POLSKI, Polnisch )

Spoken by 37,000,000 people in Poland.
Linguistic Lineage for Polish
Poland

Polish tile Polish tile

Medium size image (85KB) -- Medium size image (104KB)
Large image (151KB) - Large image (226KB)

The tile on the left was donated by the Polish troops stationed in the Golan Heights and was inaugurated in March 1999. The photographs were taken by Father Darius Stuk, S.B.D., and Father Jerzy Kraj, O.F.M.

Another version

Lord's Prayer

Source: "Do Ciebie Ojcze" - Imprimatur: Prof. Dr. Boleslaw Pylak, Bishop of Lublin, 1984.
Contributed by Małgorzata Zięba - Szmaglińska - E-mail fringilla.13@wp.pl

Another version

Lord's Prayer

Source: "Do Ciebie Ojcze" - Imprimatur: Prof. Dr. Boleslaw Pylak, Bishop of Lublin, 1984.
Contributed by Małgorzata Zięba - Szmaglińska - E-mail fringilla.13@wp.pl

A calligraphic version

Lord's Prayer

Contributed by Z.W. Wolkowski – E-mail zww@ccr.jussieu.fr

Another version

Lord's Prayer

Contributed by Aleksandr Ermanov, Rostov-na-Donu, Russia - E-mail ermanov@donpac.ru

Another version

Lord's Prayer

Source: "A Panorama of Indo-European Languages" by W.B. Lockwood, M.A., D. Litt., London, 1972
Contributed by Harold Lush - E-mail rom@netnitco.net

Another version

Lord's Prayer

Source: Polish Bible. Warszawa Edition.
Contributed by Aleksandr Ermanov, Rostov-na-Donu, Russia - E-mail ermanov@donpac.ru

Another version

Lord's Prayer

Source: Polish Bible. Warszawa-Prague Edition.
Contributed by Aleksandr Ermanov, Rostov-na-Donu, Russia - E-mail ermanov@donpac.ru

Another version

Lord's Prayer

Source: Polish Bible. Millennium Edition (Biblia Tysiaclecia).
Contributed by Aleksandr Ermanov, Rostov-na-Donu, Russia - E-mail ermanov@donpac.ru

Another version

Lord's Prayer

Contributed by Andrzej Kowtunenko - E-mail mixplusik@gmail.com

Another version

Modlitwa Panska

Ojcz nasz,
Ktory jestes w niebie
Swiec sie imie Twoje
Przyjdz Krolestwo Twoje
Badz wola Twoja
Jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj
I odpusc nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom
I nie wodz nas na pokuszenie,
Ale nas zbaw ode zlego
Amen.

Contributed by Jeffrey L. Dyer - E-mail jdyer@lincolnberean.org

Another version

Ojcze nasz
ktorys jest w niebie,
swiec sie imie Twoje,
przyjdz krolestwo Twoje,
badz wola Twoja,
jako w niebie tak i na ziemi,
chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,
odpusc nam nasze winy jako
i my odpuszczamy naszym winowajcom
i nie wodz nasz na pokuszenie
ale nas zbaw ode zlego.

Another version

Lord's Prayer

Source: "Das Gebet des Herrn in den Sprachen Russlands" ("The Lord's Prayer in the languages of Russia"), St. Petersburg, 1870.
Contributed by Harri Mürk - E-mail hmurk@chass.utoronto.ca

Another version

Lord's Prayer

Source: S. Apostolides "Our Lord's prayer in one hundred different languages", London, 1869.

Ave Maria!

Ave Maria

Ave Maria! - A calligraphic version

Ave Maria

Contributed by Z.W. Wolkowski – E-mail zww@ccr.jussieu.fr

Source: "AVE MARIA in 404 lingue"
Ordine Equestro del San Sepolcro di Gerusalemme, Milano (1931).
Contributed by David G. Landsnes, MD - E-mail dgwlmd@superlink.net

Ave Maria!

Ave Maria

Contributed by Andrzej Kowtunenko - E-mail mixplusik@gmail.com

Ave Maria!

Zdrowaś Maryjo
łaski pełna;
Pan z tobą
Błogosławiona tyś między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus.

Święta Maryjo, matko Boga
módl się za nami grzesznymi
teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen.

Contributed by Vitold Jermolowicz - E-mail wbj@friko.onet.pl

Hail, Holy Queen!

Witaj, Królowo, Matko milosierdzia,
zycie, slodyczy i nadziejo nasza, witay !
Do Ciebie wolamy wygnancy, synowie Ewy;
do Ciebie wzdychamy jeczac i placzac na tym lez padole.
Przeto, Oredowniczko nasza, one milosierne oczy Twoje na nas zwróc,
a Jezusa, blogoslawiony owoc zywota Twojego,
po tym wygnaniu nam okaz.
O laskawa, o litosciwa, o slodka Panno Maryjo !

Módlmy sie ! O Boze, którego jedyny Syn przez zycie, smierc, i zmartwychwstania
zdobyl dla nas nagrode zycia wiecznego, spraw, Ciebie prosimy,
aby rozmyslanie tajemnic rózanca swietego Najswitszej Maryi Panny pozwoliloby nam je nasladowac
i tak dostapic spelnienia ich obietnic przez Chrystusa Pana Naszego.
Amen.

Contributed by Wolfgang Kuhl - E-mail WKuhl44238@aol.com

Glory Be!

Chwal`a Ojcu i Synowi i Duchowi S`wie`temu
jak byl`a na pocza`tku, teraz i zawsze
i na wieki wieko`w.
Amen.

Glory Be!

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków.
Amen.

Contributed by Vitold Jermolowicz - E-mail wbj@friko.onet.pl

Glory to God in the Highest

Chwala na vysokos´ciach Bogu!
A na ziemi pokój, w ludziach dobre upodobanie.

Contributed by Libor Sztemon - E-mail sztemon@volny.cz

The Apostles' Creed

Apostles' Creed

Contributed by Andrzej Kowtunenko - E-mail mixplusik@gmail.com

The Apostles' Creed

Wierze` w Boga,
Ojca wszechmoga`cego
Stworzyciela nieba i ziemi,
i w Jezusa Chrystusa,
Syna Jego Jedynego Pana naszego,
kto`ry sie` pocza`l` z Ducha S`wie`tego,
narodzil` sie` z Maryi Panny,
ume`czon pod Ponckim Pil`atem,
ukrzyz|owan, umarl` i pogrzebion,
zsta`pil` do piekiel`,
trzeciego dnia zmartwychwstal`,
wsta`pil` na niebiosa,
siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmoga`cego,
stamta`d przyjdzie sa`dzic` z|ywych i umarl`ych.
Wierze` w Ducha S`wie`tego,
s`wie`ty Kos`cio`l` powszechny,
S`wie`tych obcowanie,
grzecho`w odpuszczenie,
cial`a zmartwychwstanie,
z|ywot wieczny.
Amen.

Under Your Protection

Under Your Protection

Contributed by Andrzej Kowtunenko - E-mail mixplusik@gmail.com

Under Your Protection

Pod Twoja` obrone` uciekamy sie`,
S`wie`ta Boz|a Rodzicielko,
naszymi pros`bami racz nie gardzic`
w potrzebach naszych, ale od wszelakich
zl`ych przygo`d racz nas zawsze wybawiac`.
Panno chwalebna i bl`ogosl`awiona
O Pani nasza, Ore`downiczko nasza,
Pos`redniczko nasza,
Pocieszycielko nasza,
z Synem swoim nas pojednaj,
Synowi swojemu nas polecaj,
swojemu Synowi nas oddawaj.

Guardian Angel

Lord's Prayer

Contributed by Andrzej Kowtunenko - E-mail mixplusik@gmail.com

Guardian Angel

Aniele Boz|y,
stro`z|u mo`j,
ty zawsze przy mnie sto`j,
rano, wieczo`r, we dnie, w nocy
ba`dz` mi zawsze ku pomocy.
Strzez: duszy i cial`a mego
i zaprowadz` mnie do z|ywota wiecznego.
Amen.

Grace Before and After Meals

Before:
Pobl`ogosl`aw Panie Boz|e nas i te dary,
kto`re z Twojej opacznos`ci spoz|ywac` mamy.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

After:
Dzie`kujemy Ci, Panie Boz|e,
za wszystkie dobrodziejstwa Twoje.
Kto`ry z|yjesz i kro`lujesz na wieki wieko`w.
Amen.

The sign of cross

W imie` Ojca i Syna i Ducha S`wie`tego.
Amen.

Our Help Be in the Name of the Lord!

Our Help

Contributed by Libor Sztemon - E-mail sztemon@volny.cz

Decalogue

Decalogue

Contributed by Andrzej Kowtunenko - E-mail mixplusik@gmail.com

The two greatest commands

Greatest Commands

Contributed by Andrzej Kowtunenko - E-mail mixplusik@gmail.com

SECTION INDEX CONVENT OF PATER NOSTER CHRISTUS REX

© Copyright Christus Rex, Inc.