Flag of Solomon

LAU

Spoken by 16,937 people in northeast Malaita Island, Solomon Islands
Linguistic Lineage for Lau
Solomon Islands

MAA igami ilani,
na Satamu ka abu.
Na alafalaa oe ka lea mai.
Na doo ragemu ani adealana ka maluda na,
iano isei ilinia ilani.
Falea mai taraina fuagami na fanala e bobola fai taraina.
O manata asia na nalilana gami ilini gami mi manata asia na nalilana gera.
Fasia lugasi gami laona ilitoola;
O lafuu gami fasia fualanaa.
Ana do oe na alafalaa, ma na mamana,
ma na rara, ka too ka tau. Amen.

Source: "Dictionary and Grammar of the Language of Saa and Ulawa, Solomon Islands" by Walter G. Ivens, M.A., Washington, 1918.
(The LORD'S PRAYER in Twenty-four Languages as used in the DIOCESE OF MELANESIA among the Islands of the South Pacific, pp. 155-156.) Printed at the Melanesian Mission Press, British Solomon Islands. 1926.
http://anglicanhistory.org/oceania/lords_prayer1926.html
Contributed by Wolfgang Kuhl - E-mail WKuhl44238@aol.com

SECTION INDEX CONVENT OF PATER NOSTER CHRISTUS REX

© Copyright Christus Rex, Inc.