Flag of Hungary

MAGYAR ( Hungarian )

Spoken by 11,000,000 people in Hungary. Also in Transylvania, Romania, parts of Ukraine, Croatia, in Ujvidék, Serbia and Burgerland, Austria.
Linguistic Lineage for Hungarian
Hungary

Hungarian tile

Medium size image (97KB) - Large image (198KB)

Another version - 1993

Lord's Prayer

Source: Hungarian Bible, Version Károli Gáspár, 1993.
Contributed by Aleksandr Ermanov, Rostov-na-Donu, Russia - E-mail ermanov@donpac.ru

Another version - 1992

Lord's Prayer

Source: New Translation Bible published by Hungarian Bible Society, 1992.
Contributed by Aleksandr Ermanov, Rostov-na-Donu, Russia - E-mail ermanov@donpac.ru

Another version

Lord's Prayer

Source: Easy-to-Read version
Contributed by Aleksandr Ermanov, Rostov-na-Donu, Russia - E-mail ermanov@donpac.ru

A Catholic version

Lord's Prayer

Contributed by Aleksandr Ermanov, Rostov-na-Donu, Russia - E-mail ermanov@donpac.ru

A contemporary version

Mi Atyánk,
ki vagy a mennyekben,
szenteltessék meg a Te neved;
Jöjjön el a Te országod;
legyen meg a Te akaratod,
mint a mennyben, úgy a földön is.
A mi mindennapi kenyerünket, add meg nekünk ma;
és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk azoknak,
akik ellenünk vétkeztek;
És ne vígy minket kísértetbe,
de szabadíts meg minket a gonosztól,
mert tiéd az ország és a hatalom
és a dicsőség mind örökké.
Ámen!

Contributed by Noémi Földesi - E-mail foldesinoemi@yahoo.fr

Another version

Lord's Prayer

Source: S. Apostolides "Our Lord's prayer in one hundred different languages", London, 1869.

A 1466 version

Lord's Prayer

Source: Müncheni-kódex (München, Udvari Könyvtár), 1466.
Contributed by Aleksandr Ermanov, Rostov-na-Donu, Russia - E-mail ermanov@donpac.ru

Hail Mary!

Üdvözlégy Mária,
kegyelemmel teljes!
Az Úr van teveled,
áldott vagy te az asszonyok között
és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
Asszonyunk, Szűz Mária,
Istennek szent anyja,
imádkozzál érettünk bűnösökért,
most és halálunk óráján!
Amen.

Contributed by Gregosits Gábor - E-mail nagyszentmiklos@hotmail.com

Hail Mary!

Hail Mary

Contributed by David G. Landsnes, MD - E-mail dgwlmd@superlink.net

Hail, Holy Queen!

Mennyországnak Királynéja,
Irgalmasságnak szent anyja,
Élet, édesség, reménység,
Üdvözlégy szép Szűz Mária!

Évának árva fiai,
Számkivetett maradéki,
Siralminak örökösi
Sok nyavalyáknak hajléki.

E siralomnak völgyében
Kik nyavalygunk nagy ínségben
Hozzád sóhajtunk mennyégbe,
Hol vagy örök dicsőségben.

Azért szószólónk, szemedet,
Fordítsd hozzánk kegyelmedet,
És a te bűnös népedet
Oltalmazzad híveidet.

Ó édes Szűz, irgalmadat,
Mutasd meg kegyes voltodat,
Holtunk után szent Fiadat,
Mutasd meg boldogságodat.

Contributed by Ms. Ágnes Simándi and Fr.RC.Z.B. Ari - E-mail ary888@yahoo.com

Glory Be!

Glory Be

Contributed by Fr.RC.Z.B. Ari - E-mail ary888@yahoo.com

The Apostles' Creed

Apostles' Creed

Contributed by Fr.RC.Z.B. Ari - E-mail ary888@yahoo.com

The Fatima Prayer

Fatima Prayer

Contributed by Fr.RC.Z.B. Ari - E-mail ary888@yahoo.com

Prayer after the Rosary

Úristen, akinek egyszülött Fia életével, halálával és föltámadásával
megszerezte nekünk az örök élet jutalmát, engedd, érünk, hogy e titokról a
Boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezvén
utánozzuk, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. A mi urunk,
Jézus Krisztus által. Amen.

Contributed by Ms. Ágnes Simándi and Fr.RC.Z.B. Ari - E-mail ary888@yahoo.com

SECTION INDEX CONVENT OF PATER NOSTER CHRISTUS REX

© Copyright Christus Rex, Inc.