Flag of Galicia Flag of Extremadura Flag of Portugal

EXTREMEÑO GALICIAN ( Fala, A Fala de Xálima )

A dialect of Galician spoken in Galicia, the northwest corner of Extremadura, Spain and in the Val de Xálima, Portugal.
Linguistic Lineage for Galician
Map of Spain - Spain - Portugal

PAIRE NOSSO

Paire nosso
que estás no ceu,
santificao sia tei nome,
fágase tua vontade
assi na terra como no ceu.
Nosso pan de cada dia
damolo hoije
e perdoa nossas ofensas
como nós tamén perdoamos os que mos ofenden.
Non mos deixes caír en tentación
e libramos do mal
Amén.

Contributed by Xavier Frias Conde, Doctor in Romance Philology - E-mail roxavi@terra.es

Hail Mary!

AVE MARÍA

Deus te salve, María,
chea es de gracia.
O señor está contigo,
bendita tu es entre todas as mulleres
e bendito é o fruto de tei ventre, Jesús.
Santa María, maire de Deus,
prega por nós, os pecadores,
agó e na hora da nossa morte.
Amén

Contributed by Xavier Frias Conde, Doctor in Romance Philology - E-mail roxavi@terra.es

SECTION INDEX CONVENT OF PATER NOSTER CHRISTUS REX

© Copyright Christus Rex, Inc.