Flag of Galicia

GALEGO ( Galician, Gallego )

Spoken by 3, 175,000 people in Galicia, Spain.
Linguistic Lineage for Galician
Map of Spain - Spain

Galician tile

Medium size image (114KB) - Large image (230KB)

Another version

Noso pai que estás no Ceo,
Santificado sexa o teu Nome,
Veña a nós o teu Reino,
e fágase a túa vontade,
aquí na terra como no Ceo,
O noso pan de cada día, dánolo hoxe,
E perdóano-las nosas ofensas,
coma tamén nós perdoamos a quen nos ten ofendido,
e non nos deixes caer na tentación,
mais ceibanos do mal,
Amen.

Contributed by Jairo Dorado Cadilla - E-mail serasalo@arrakis.es

Ave Maria!

Deus te salve, María,
Chea es de gracia,
O Señor é contigo,
Bendita ti sexas entre tódalas mulleres,
E bendito é o froito do teu ventre, Xesús.
Santa María, nai de Deus,
Prega por nós, pecadores,
agora e na hora da nosa morte,
Amén.

Contributed by Jairo Dorado Cadilla - E-mail serasalo@arrakis.es

Hail Mary!

Hail Mary

Source: "AVE MARIA in 404 lingue"
Ordine Equestro del San Sepolcro di Gerusalemme, Milano (1931).
Contributed by David G. Landsnes, MD - E-mail dgwlmd@superlink.net

Hail Mary!

Ave María,
chea de gracia,
o Señor está contiigo,
bendita ti es entre tóda las muller
e bendito é o froito das túas entrañas, Xesús.
Santa María, Nai de Deus,
roga por nós pecadores,
agora e na hora da nosa morte.
Amén.

Contributed by David G. Landsnes, MD - E-mail dgwlmd@superlink.net

SECTION INDEX CONVENT OF PATER NOSTER CHRISTUS REX

© Copyright Christus Rex, Inc.