Flag of Ireland

GAEILGE ( Irish Gaelic, Irish, Erse )

Spoken by 260,000 people in Ireland and 100,000 people in Great Britain.
Linguistic Lineage for Gaelic, Irish
Ireland

Irish tile

Medium size image (117KB) - Large image (192KB)

Another version

Lord's Prayer

Another version

Ar n-Athair a tha air nèamh,
Gu naomhaichear d'ainm.
Thigeadh do rìoghachd.
Dèanar do thoil
air an talamh mar a nithear air nèamh.
Tabhair dhuinn an-diugh
ar n-aran làitheil.
Maith dhuinn ar fiachan,
amhail a mhaitheas sinne
dar luchd-fiach.
Sàbhail sinn bho àm na deuchainne,
agus saor sinn o olc:
oir is leatsa an rìoghachd,
agus an cumhachd, agus a' ghlòir,
gu siorraidh.
Amen.

Contributed by The Gaelic College Sabhal Mór Ostaig Armadale, on the island of Skye
and Joan Curry E-mail jcurry@ecs-sf.org

Another version

Ár n-athair, atá ar neamh: go naofar d'ainm.
Go dtaga do riocht.
Go ndéantar do thoil ar an talamh,
mar dhéantar ar neamh.
Ár n-arán laethiúl tabhair dúinn inniu,
agus maith dúinn ár bhfiacha,
mar mhaithimid dár bhféichiúnaithe féin.
Agus ná lig sinn i gcathú,
ach saor sinn ó olc.
Óir is leatsa an Ríocht agus an Chumhacht
agus an Ghloir, tré shaol na saol.
Amen.

Contributed by Jeffrey L. Dyer - E-mail jdyer@lincolnberean.org

Another version - 1972

Lord's Prayer
Lord's Prayer

Source: "A Panorama of Indo-European Languages" by W.B. Lockwood, M.A., D. Litt., London, 1972
Contributed by Harold Lush - E-mail rom@netnitco.net

Another version - 1936

Lord's Prayer

Source: " PATER HEMON ('Our Father') - 63 versions of the Lord's Prayer in 41 Languages Ancient and Modern, with historical and linguistic notes by Paul D. Hugon", Leon R. Ervin, Publisher, Los Angeles, California, 1936.

Another version (with transcription)- 1905

Lord's Prayer
Lord's Prayer

Source: "The LORD'S PRAYER in Five Hundred Languages comprising the leading languages and their principal dialects throughout the world with the places where spoken - with a preface by Reinhold Rost, C.I.E, LL.D., PH.D.", Gilbert & Rivington Limited, London, 1905.

Another version - 1884

Lord's Prayer

Source: "The Lord's Prayer in the Principal Languages, Dialects and Versions of the World, printed in Type and Vernaculars of the Different Nations, compiled and published by G.F. Bergholtz", Chicago, Illinois, 1884.

Another version - 1883

Lord's Prayer

Source: "THE LORD'S PRAYER In Many Tongues, containing all the principal languages spoken in Europe, Asia, Africa and America.", Henry Blacklock &Co., London, 1883.

Other versions - 1870

Lord's Prayer

Lord's Prayer

Source: "ORATIO DOMINICA in CCL (250) linguas versa et CLXXX (180) characterum formis vel nostratibus vel peregrinis expressa, curante Petro Marietti, equite typographo pontificio, socio administro typographei S. Consilii De Propaganda Fide" Romae, anno M.DCCC.LXX (1870).

Another version - 1869

Lord's Prayer

Source: "Our Lord's prayer in one hundred different languages" by S. Apostolides, London, 1869.

Another version - 1827

Lord's Prayer

Source: Karl Faulmann "Illustrirte Geschichte der Schrift" - Wien 1880
"Illustrated History of Writing" - Vienna 1880
Contributed by Wolfgang Kuhl - E-mail WKuhl44238@aol.com

Another version (with transcription) - 1713

Lord's Prayer
Lord's Prayer

Source: "ORATIO DOMINICA - Polyglottos, Polymorphos - Nimirum, Plus Centum Linguis, Versionibus, aut Characteribus Reddita & Expressa", Daniel Brown, London, 1713.

Another version - 1593

Lord's Prayer

Source: "Specimen quadraginta diversarum atque inter se differentium linguarum & dialectorum; videlicet, Oratio Dominica, totidem linguis expressa. Hieronymus Megiserus.", Francoforti, ex typographe'o Ioannis Spiessij, M.D.XCIII. (1593).

Hail Mary! - 1936

Hail Mary

Source: "AVE MARIA", Commissariat of the Holy Land, Franciscan Monastery, Washington, DC, 1936.

Hail Mary! (in Ogham script) - 1936

Hail Mary

Source: "AVE MARIA", Commissariat of the Holy Land, Franciscan Monastery, Washington, DC, 1936.

Hail Mary! - 1931

Hail Mary

Source: "AVE MARIA in 404 lingue", Ordine Equestro del San Sepolcro di Gerusalemme, Milano, 1931.
Contributed by David G. Landsnes, MD - E-mail dgwlmd@superlink.net

Hail Mary!

'Sé do bheatha, a Mhuire,
atá lán de ghrásta,
tá an Tiarna leat.
Is beannaithe thú idir mná
agus is beannaithe toradh do bhroiÿØÿànne, Iosa.

A naomh Mhuire,
a Mháthair Dé,
guí orainn, peacaigh,
anois, agus ar uair ár mbáia.

Contributed by John Kennedy - E-mail jkennedy@pelagus.it

Hail Mary!

Sé do bheatha, a Mhuire,
atá lán de ghrásta,
tá an Tiarna leat;
is beannaithe thú idir mná
agus is beannaithe toradh do bhroinne, Íosa.

A Naomh Mhuire, a mháthair Dé,
guigh orainn, na peacaigh,
anois agus ar uair ár mbáis.
Amen.

Contributed by Father Aquinas Duffy - E-mail sagart@eircom.net

Hail, Holy Queen!

Go mbeannaíthear duit, a Bhanríon Naofa, a Mháthair na Trócaire,
go mbeannaíthear duit, is tu ár mbeatha, ár mílseacht is ár ndóchas.
Is ort-sa a screadaimíd, clann bhocht dhíbeartha Éabha,
is chughat-sa suas a chuirimíd ár n-osnaithe,
ag caoineadh is ag gol sa ghleann so na ndeor.
Iompaigh orainn, dá bhrí sin, a Choimirce, a chaomh-usail,
do shúile atá lán de thrua, is nuair a bheidh deireadh
lenár n-íobairt ar an saol so, tabhair radharc dúinn ar thoradh do bhroinne,
Íosa, a Mhaigdean Mhuire ró-thrócaireach, ró-ghrámhar, ró-mhilis.
Guigh orainn a naomh-Mháthair Dé, ionas gur fiú sinn gealltanais Chríost a fháil.

A Athair Shíoraí, gur cheannaigh t'Aonmhac dúinn, lena bheatha, lena bhás,
is lena aiséirí, aoibhneas síoraí na bhFlaitheas, tabhair dúinn, achnaímíd ort,
do ghrásta, ionas ag machnamh dúinn ar na mistéiribh seo na Corónach Mhuire,
go dtiocfadh linn do thoil naofa a dhéanamh agus an t-aoibhneas síoraí sin do shroisint,
trí Íosa Críost ár dTiarna.
Amen.

Contributed by Wolfgang Kuhl - E-mail WKuhl44238@aol.com

Apostles' Creed

Creidim i nDia, an tAthair Uilechumhachtach,
Cruthaitheoir Nimhe agus Talún,
agus i nÍosa Criost a Aonmhac san ár dTiarna,
do gabhadh ón Spriod Naomh,
do rugadh ó Mhuire ógh,
d'fhulaig páis fé Phointeas Píolóid,
do céasadh ar an gcrois,
fuair bás agus d'adhlacadh,
chuaigh síos go hifreann,
d'aiséirigh an treas lá ó mhairbhe,
chuaigh suas ar neamh,
tá ina shuí ar dheasláimh Dé en tAthair Uilechumhachtach,
as san tiocfaidh ag tabhairt bhreithiúntais ar bheo is ar mhairbh.
Creidim sa Spriod Naomh,
sa naomh-Eaglais Chaitliceach,
i gComaoine na Naomh,
i Maithiúnachas na bPeacaí,
i nAiséirí na Colla,
is sa Bheatha Shíoraí.
Amen.

Contributed by Wolfgang Kuhl - E-mail WKuhl44238@aol.com

Glory Be!

Glóir don Athair agus don Mhac
agus don Spiorad Naomh;
mar a bhí ó thús,
mar atá anois agus mar a bheas
go brách,
le saol na saol.
Amen.

Contributed by Father Aquinas Duffy - E-mail sagart@eircom.net

Sign of the Cross

I n-ainm an athar,
agus an mhic,
agus an sprid naoimh,
áiméin.

Contributed by Wolfgang Kuhl - E-mail WKuhl44238@aol.com

SECTION INDEX CONVENT OF PATER NOSTER CHRISTUS REX

© Copyright Christus Rex, Inc.