Flag of Asturias

GALEGO EONAVIEGO ( Eonavian Galician )

A Galician dialect spoken in the Eo-Navia region, Asturias, Spain.
Linguistic Lineage for Galician
Map of Spain - Spain

PAI NOSO

Pai noso del célo,
santificado seña el tou nome,
veña a nós el tou reino,
fágase a túa vontade
así na terra como no célo.
El noso pan de cada día dánolo hoi
e perdoa as nosas ofensas
como nós perdoamos aos que nos ofenden.
Non nos deixes caer na tentación
e líbranos del mal.
Amén.

Contributed by Xavier Frias Conde, Doctor in Romance Philology - E-mail roxavi@terra.es

Hail Mary!

AVE MARÍA

Deus te salve, María,
chêa es de gracia.
El Señor é contigo,
bendita tu entre todas as mulleres
e bendito el fruito
del tou ventre, Xesús.

Santa María, mai de Deus,
rouga por nós, os pecadores,
agora e nel hora da nosa morte.
Amén.

Contributed by Xavier Frias Conde, Doctor in Romance Philology - E-mail roxavi@terra.es

SECTION INDEX CONVENT OF PATER NOSTER CHRISTUS REX

© Copyright Christus Rex, Inc.