Flag of Czech

LACH ( YALACH )

A dialect of Czech spoken in the Czech Republic.
Linguistic Lineage for Czech
Czech Republic

Lord's Prayer

Contributed by Libor Sztemon - E-mail sztemon@volny.cz

Another version

 
Ojciec nasz, kierysj jest v niebie, sjviencie miano tvoji.
Przyjdzj krulevstvo tvoji.
Bydzj vola tvoja jako v niebie, tak i na zimji.
Chleba naszego povszednigo dej nom dzisjo.
A odpusjcj nom nasze viny, jako i my odpusjcjomy naszym vinovajcom.
Nievudzj nas na pokuszyni, ale zbav nas od Zwego.
[Bo tvoje jest krulevstvo i moc i swava na vieky.] Amen.

Contributed by Libor Sztemon - E-mail sztemon@volny.cz

Hail Mary!

Hail Mary

Contributed by Libor Sztemon - E-mail sztemon@volny.cz

Hail Mary!

Zdrovosj, Marya, wasky pewna, Pan s tebum;
pozhegnanosj jest miendzi babami
a pozhegnany plod zhyvota tvojigo, Jezus.
Sjvienta Marya, matko Bozho,
prosj za nas grzysznych
teraz i v godzine sjmierci naszej. Amen.

Contributed by Libor Sztemon - E-mail sztemon@volny.cz

Apostles' Creed

Vierzym v Boga, Ojca vszemogoncygo, Stvorzyciela nieba i zimji.
I v Jezusa Krystusa, Syna jego jedzinego, Pana naszego;
kiery se pocznuw z Ducha sjvientego, narodziw se z Marye Panny,
cirpiow pod Pontskym Pilatym, ukrzyzhovany umrzyw i byw pochovany;
sestompiw do piekew, trzeciego dnia stanyw z mortvych,
vstompiw na niebiosa, sjedzi na pravici Boga, Ojca vszemogoncygo;
ztamtudzj przydzie sundzicj zhyvych i mortvych.
Vierzym v Ducha sjvientego, sjvienty kosjcjuw obecny,
sjvientych spowoczenjstvo, grzechuv odpusjczyni,
ciawa z mortvych vzkrzyszyni a zhyvot vieczny. Amen.

Contributed by Libor Sztemon - E-mail sztemon@volny.cz

SECTION INDEX CONVENT OF PATER NOSTER CHRISTUS REX

© Copyright Christus Rex, Inc.