Flag of Indonesia

BATAK TOBA ( Toba Batak, Batta )

Spoken by 2,000,000 people on Samosir Island and east, south and west of Toba Lake in north Sumatra, Indonesia.
Linguistic Lineage for Batak Toba
Indonesia

Ale Amanami na di banua gindjang.
Sai pinarbadia ma Goarmu.
Sai ro ma haradjaonmu.
Sai saut ma lomo ni roham di banua
tonga on songon na di banua gindjang.
Lehon ma di hami sadari on hangoluan siap ari.
Sesa ma dosanami songon panesanami
di dosa ni angka na mardosa tu hami.
Unang hami togihon tu pangundjunan.
Palua ma hami sian na djahat.
Ai Ho do nampuna haradjaon dohot hagogoon
dohot hasangapon ro di saleleng ni lelengna.
Amen.

Contributed by John C. Sacoolidge - E-mail JOHNSAC@worldnet.att.net

Hail Mary!

Tabi Maria na gok asi, didongani Tuhan do ho
Ho do napinasu-pasu sian angka boru-boru
Jala napinasu-pasu do parbue ni bortianmu Jesus
O Maria nabadia ina ni Debata
Tangiangkon ma hami pardosaon
Nuaeng dohot di tingki hamamate nami, Amen.

Contributed by Modesta Xaveria - E-mail xave_fse@yahoo.com

Hail Mary!

Hail Mary

Source: "AVE MARIA in 404 lingue"
Ordine Equestro del San Sepolcro di Gerusalemme, Milano (1931).
Contributed by David G. Landsnes, MD - E-mail dgwlmd@superlink.net

SECTION INDEX CONVENT OF PATER NOSTER CHRISTUS REX

© Copyright Christus Rex, Inc.