Flag of Indonesia

BATAK DAIRI ( Dairi, Pakpak, Pakpak Dairi )

Spoken by 1,200,000 people in northern Sumatra, southwest of Lake Toba around Sindikalang, Indonesia.
Linguistic Lineage for Batak, Dairi
Indonesia

Batak tile

Medium size image (118KB) - Large image (219KB)

Another version

Bagén mo sodip ndeŽneŽ:

'Alé Bapanami si ni Sorga,
Dak ni perbadia mo gerrarmu,
Dak roh mo kerajaenmu,
Saut mo lemmo atému ibabo tanoh én,
bagé si ni Sorga.
Bréken mo bai nami sidari én
pangaan nami sipat ari.
Sasa mo dosa nami bagé penasa nami,
i dosa ni dengan si merdosa taba kami.
Ulang kami padué mi pengojiin.
paluah mo kami ibas pengago nai
(ai ko ngo sidasa kerajaen, dekket kegegohen,
bang pé kesangapen soh mi amman sumendah, Amén.)'

Source: "SUKUTEN KELLUAHEN I PADAN SI REMBHARU" The New Testament in Pakpak-Dairi (1983)
Contributed by Wolfgang Kuhl - E-mail WKuhl44238@aol.com

SECTION INDEX CONVENT OF PATER NOSTER CHRISTUS REX

© Copyright Christus Rex, Inc.