Flag of Solomon Islands

AROSI ( Wango )

Spoken by 6,750 people in northwest Makira (San Cristobal) Island, Solomon Islands.
Linguistic Lineage for Arosi
Solomon Islands

MAMA ami afaafa;
Naatamu ni apuna.
Arafana amu nai rago mai.
Faigirisi amu ai mataku nogai siora mara afaafa.
Taua mai itaini tana gami ta marego ni nau ai goarana itaini.
Go katomagi kasia na ginomi,
mara igami mi katomagi kasia na gineta.
Apuna go wategami agi ofonigami;
Go taugami pania na oraoraga.
Ginia na arafana mana mena, mana rarafa, tarau tarau.
Amen.

Source: The LORD'S PRAYER in Twenty-four Languages as used in the DIOCESE OF MELANESIA among the Islands of the South Pacific. Printed at the Melanesian Mission Press, British Solomon Islands. 1926.
http://anglicanhistory.org/oceania/lords_prayer1926.html
Contributed by Wolfgang Kuhl - E-mail WKuhl44238@aol.com

SECTION INDEX CONVENT OF PATER NOSTER CHRISTUS REX

© Copyright Christus Rex, Inc.