Flag of Aragon

ARAGONÉS, WESTERN( ARAGONÉS OZIDENTAL, Ansotano, Cheso, Aragonese )

A dialect of Aragonés spoken in the western area of Uesca Province, Spain.
Linguistic Lineage for Aragonés
Map of Spain - Spain

Pai Nuestro

  Pai nuestro, que yes en o Zielo,
santificau siga o tuyo nombre,
bienga o tuyo Reino,
se faiga la tuya boluntá en a tierra asinas como en o zielo.
O pan nuestro de cada día da-nos-ne güe,
perdona las nuestras faltas
como tamién nusatros perdonamos á os que nos faltan.
No nos dixes cayer en a retantadura
y libera-nos d´o mal.
(porque tuyo ye o reino, tuya ye o poder, y tuya ye a gloria agora y ta cutio). Amén.

Submitted by: "Chesus Gimenez Arbues" E-mail: chesus_ga@yahoo.es
Courtesy of Dante Ferry (compiler of a prayer lexicon) – E-mail: danteferry@gmail.com
Contributed by Wolfgang Kuhl - E-mail WKuhl44238@aol.com

Hail Mary!

Abe María

  Abe María, plena yes de grazia
o Siñor ye con tu
bendita tu yes entre todas as mullers
y bendito ye o fruito d´a tuya corada, Chesús.
Santa María, mai de Dios,
cosira por nusatros, pecadors,
agora y en a ora d´a nuestra muerte. Amén.

Submitted by: "Chesus Gimenez Arbues" E-mail: chesus_ga@yahoo.es
Courtesy of Dante Ferry (compiler of a prayer lexicon) – E-mail: danteferry@gmail.com
Contributed by Wolfgang Kuhl - E-mail WKuhl44238@aol.com

The Sign of the Cross

Siñal d’a Santa Cruz

  Por a siñal d´a Santa Cruz, d´os nuestros enemigos, liberar-nos, Siñor Dios Nuestro.
En o nombre d´o Pai, d´o Fillo y d´o Esprito Santo. Amén.

Submitted by: "Chesus Gimenez Arbues" E-mail: chesus_ga@yahoo.es
Courtesy of Dante Ferry (compiler of a prayer lexicon) – E-mail: danteferry@gmail.com
Contributed by Wolfgang Kuhl - E-mail WKuhl44238@aol.com

SECTION INDEX CONVENT OF PATER NOSTER CHRISTUS REX

© Copyright Christus Rex, Inc.