Flag of Vanuatu

LOMBAHA ( EAST AMBAE, Omba, Oba, Aoba, Walurigi, Norteast Aoba, Northeast Ambae )

A dialect of Ambae, East spoken in Ambae (Leper's) Island, Vanuatu.
Linguistic Lineage for Ambae, East
Vanuatu

LOMBAHA Dialect

Ginie hi, gimiu nen tataro n"aha:

'Mama eulu:
a henamu u gogona;
Gamai gam tarani ve a tan"aloi doluegi rain ladomava ginigo,
ko i niko goin voragi Ratahigi nora tan"aloi doluegi,
ve a tan"aloi doluegi lo ureure rain vei m"ere niko gom tarani,
na tatarise m"ereire ta eulu.
Lai himei himei gaqarigi lawe gamai a hinaga na eno huri gamai.
Gon mese siregi gamai lolo kalikeli,
gon lai gamai den gineu esi.'

Note: (") following a letter means there is a macron of that letter.

Source: "A RORO GAREA NOI JISAS KRAES" - The Four Gospels in Lombaha, East Ambae, VANUATU (1986)
Contributed by Wolfgang Kuhl - E-mail WKuhl44238@aol.com

SECTION INDEX CONVENT OF PATER NOSTER CHRISTUS REX

© Copyright Christus Rex, Inc.